TeppoSyvril Teemana päihdepolitiikka,kannabis,lääkekannabis

Esperi Care - Vastuussa oleva ministeri vaihtoon?

Monissa muissa maissa vastaava ministeri olisi tälläisen tapauksen johdosta saanut lähteä hallituksesta. Suomessa tuskin. 

Onhan tämä tapaus melkoinen mutta ei ainut laatuinen. Valvonta on pettänyt ja vanhukset ja hoitajat ovat jätetty kuseen.

Nyt olisi todellakin aika laittaa valvonta ja vastuut kuntoon.

Vastaava ministeri voisi olla nyt selkärankainen ja er8ta tehtävästään.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Ks. alla "Vaikuttava valvonta osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta":

https://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/2...

Liite 1. Haastatellut asiantuntijat [tässä tutkimuksessa]

Hanna Ahonen, sosiaalineuvos, Valvira

Satu Helin, toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto

Tarja Holi, johtaja, Valvira

Riitta Husso, lakimies, Valvira

Eija Hynninen-Joensivu, sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja, sosiaalihuoltoyksikön päällikkö, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Tapani Hämäläinen, ylilääkäri, vastuuyksikön johtaja, HUS

Aino Närkki, johtava elinkeinoasiantuntija, Sosiaalialan työnantajat

Päivi Opari, erityisasiantuntija, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Riitta-Leena Paunio, Eduskunnan oikeusasiamies (2002–2009)

Sirkka Sivula, johtava lakimies, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Maarit Sulavuori, vs. osastopäällikkö, sosiaali- ja terveysvirasto, Helsingin kaupunki

Merja Tepponen, kehitysjohtaja, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

Juha Tuominen, johtava ylilääkäri, Terveystalo

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Meillä on jo säädetty laissa hoitolaitoksien omavalvonnasta näin:

47 §
Omavalvonta

Sosiaalihuollon toimintayksikön tai muun toimintakokonaisuudesta vastaavan tahon on laadittava omavalvontasuunnitelma sosiaalihuollon laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. Suunnitelma on pidettävä julkisesti nähtävänä, sen toteutumista on seurattava säännöllisesti ja toimintaa on kehitettävä asiakkailta sekä toimintayksikön henkilöstöltä säännöllisesti kerättävän palautteen perusteella.

Omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta voidaan säätää tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

48 §
Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus

Sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan tai vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajina toimivien henkilöiden on toimittava siten, että asiakkaalle annettavat sosiaalipalvelut toteutetaan laadukkaasti.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun henkilön on ilmoitettava viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän tehtävissään huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle.

Ilmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä.

Kunnan ja yksityisen palveluntuottajan on tiedotettava henkilöstölleen ilmoitusvelvollisuudesta ja sen käyttöön liittyvistä asioista. Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista koskevat menettelyohjeet on sisällytettävä 47 §:ssä tarkoitettuun omavalvontasuunnitelmaan. Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena.

49 §
Toimenpiteet ilmoituksen johdosta

Edellä 48 §:n 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaneen henkilön tulee käynnistää toimet epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan poistamiseksi. Henkilön on ilmoitettava asiasta salassapitosäännösten estämättä aluehallintovirastolle, jos epäkohtaa tai ilmeisen epäkohdan uhkaa ei korjata viivytyksettä.

Aluehallintovirasto tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi antaa määräyksen epäkohdan poistamiseksi ja päättää sitä koskevista lisätoimenpiteistä siten kuin erikseen säädetään."

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301

---

Miksi näin ei ole kuitenkaan toimittu?...

Käyttäjän JaakkoAalto1 kuva
Jaakko Aalto

Toiveesi on jo toteutunut. Tätä asiaahan koskee Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011, jonka ovat allekirjoittaneet Tarja Halonen ja Maria Guzenina-Richardson. Valmistelun hoiti edellinen hallitus, jossa Sosiaali- ja terveysministeriössä toimivat ministerit olivat Stefan Wallin ja Juha Rehula.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset